77 rocznica utworzenia Armii Krajowej

14 luty 2019

W_77_rocznice_1.jpg

Uroczyste spotkanie z kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej

W 77 rocznicę powstania Armii Krajowej – największej, podziemnej, ochotniczej armii II Wojny Światowej uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu z kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej.

W_77_rocznice_2.jpg


Na spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka przybyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowiska Batalionów Chłopskich, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Związku Sybiraków.

MEDAL.jpg


Medal okolicznościowy przyjęty z rąk Wojewody Dolnośląskiego jest dla nas prawdziwym wyróżnieniem oraz uznaniem naszych zasług w kultywowaniu pamięci i tradycji Żołnierzy AK.

Na kartach historii


Armia Krajowa była największą zakonspirowaną siłą zbrojną polskiego podziemia powołaną do życia w okupowanej przez Niemców i Sowietów Polsce. 14 lutego 1942 roku rozkazem generała Władysława Sikorskiego nastąpiło przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Podziemne wojsko, będące fenomenem w okupowanej przez Niemców Europie, skupiło w sobie niemal całą patriotycznie nastawioną część narodu polskiego. Nazwa „AK”, także w późniejszym czasie, stała się jednym z najważniejszych symboli dążeń do niepodległości.

Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” – rozkazywał w depeszy, która dotarła z Londynu do Warszawy 14 lutego, Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. Od tej pory oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa „Armia Krajowa”. Nazwa-symbol, obejmująca w zasadzie całokształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji. W szczytowym okresie istnienia AK liczyła ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy.

Nazwa „Armia Krajowa” jednoczyła Polaków także po formalnym rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. Jak wynika z badań IPN prowadzonych w całej Polsce, w latach 1945-1956 funkcjonowało co najmniej 955 organizacji młodzieżowych. Co najmniej jedna czwarta z nich nawiązywała do AK w swojej nazwie, a zdecydowana większość na etosie wielkiej podziemnej armii oparła swą działalność.

Na kartach historii

19 luty 2019  -  za publikacjami IPN Polska


Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

01 marca 2019

+ 48 535781366

©2019 by Dom seniora Parkowy Dworek. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now